Akcie OKST VU 2018

Aktualizácia 6. decembra 2018 • kstvuherce@gmail.com

1. 12. 2018 - Záver sezóny

Turistická sezóna ukončená
Každý, kto sa v rámci nášho regiónu pohybuje vo svete turistiky to dobre vie. Alebo, aspoň by mal. Prvá decembrová sobota patrí významnému turisticko – spoločenskému podujatiu ktoré organizujú Klub slovenských turistov Veľké Uherce v spolupráci s Regionálnou radou Prievidza. Ide o Prechod severnou časťou Tribečského pohoria pri príležitosti Záveru letnej turistickej sezóny. Prvého decembra sa konal už  43.ročník.
Turistické chodníky sa, ako vždy zbiehali pod Oselným vrchom. Nie každému sa chcelo naň vystúpiť. Dôvodom bolo veľmi nepríjemné počasie. Zopár jedincov možno nevynechalo Hrubý vrch, vidieť bolo aj návštevníkov na Dobrolínskych skalách. Brezová však bola istota! 
Tam, ku centru diania, ktorou je turistická chata veľkouhereckých turistov smerovali väčšie, či menšie turistické skupinky z viacerých strán. Najviac ich bolo samozrejme z usporiadateľského klubu. Početné zastúpenie tu malo okresné mesto Partizánske, ale aj Kolačno a Veľký Klíž. Tradične nechýbali turisti z Bošian, Ješkovej Vsi a iných obcí.
Každý, kto prišiel dostal Účastnícky list. Podával sa výborný guláš a bolo čosi aj na zohriatie. Nadovšetko však hrial pocit zo srdečných stretnutí ľudí vyznávajúcich spoločné hodnoty. Hodnoty, ktoré harmonicky splývajú s prírodou, ale aj dlhoročnými dobrými vzťahmi, ktoré sa tu vždy upevňujú. Bolo radosťou pobudnúť vo veľkej turistickej rodine a spríjemniť si začínajúci adventný čas v objatí hôr. Zásluhou obetavosti a nadšenia ľudí z KST Veľké Uherce sa takéto chvíle opakujú každoročne.                               

Text: Peter Maťašeje - KST Veľký Klíž

t

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a