Akcie OKST VU 2018

Aktualizácia 10. februára 2019 • kstvuherce@gmail.com

6. 1. 2019 - Michalov vrch

6.1.2019  Stretnutie na Michalovom vrchu.

Javorový vrch a vzápätí vrch Michalov. Toto sú dve miesta na ktoré sa sústreďuje pozornosť turistickej verejnosti krátko po novom roku. Môžeme tvrdiť, že sú miesta, na ktorých dva turistické kluby nášho okresu zahajujú kalendárny turistický rok.
Prvá januárová sobota je sviatkom pre TK Javor Bošany. Už dlhé roky v tomto termíne organizujú Novoročný výstup na Javorový vrch. Tentoraz sa ho zúčastnila asi stovka turistov rôznych vekových kategórií. Kto by si však myslel, že po výstupe na tento 730 metrov vysoký, knihou Trhlina ešte viac spopularizovaný vrch, budú turisti oddychovať mýlil by sa. Práve naopak. Už na druhý deň, v nedeľu 6.januára, väčšie či menšie skupinky smerovali na tradičné podujatie, ktoré organizuje KST Ostrá Veľký Klíž.
V tejto obci ich krátko po desiatej hodine privítal predseda klubu Vladimír Sasko. Prišiel aj starosta obce Ing.Anton Stanko a svojim príhovorom pozdravil účastníkov. Osobitne privítal šéfa slovenskej turistiky Ing.Petra Dragúňa. Trojkráľový výstup na Michalov vrch začal na námestí pred kultúrnym domom, pokračoval cez Besiedky, Zbúdov a Lipovinu. Šimonov vrch bola prvá väčšia zastávka. Účastníci výstupu si tu oddýchli a zároveň prezreli zaujímavý skalný výtvor. V krásne zasneženej prírode potom pokračovali smerom ku Vrch Diere až napokon pod úpätie Michalovho vrchu. V týchto miestach to vyzeralo ako na korze. Takom turistickom. Z vrcholu sa vracali ľudia z TK Horec Partizánske, boli tu jednotlivci z Prievidze, Hornej Vsi,... mladší, starší, turistické chodníky sa stávali miestom milých stretnutí známych i neznámych vyznavačov pohybu v prírode. Na vrchole legendárneho vrchu už čakali priatelia klížskych turistov, členovia KST Veľké Uherce. Každoročné stretnutia predstaviteľov týchto dvoch spriatelených klubov patria k pozoruhodným momentom podujatia. Organizátori odhadli celkovú účasť na asi 120 návštevníkov. Okrem spomínaných miest a obcí mali na podujatí zastúpenie aj Bojná, Bošany, Kolačno, Šurianky, Nedanovce, Urmince. Početná skupina prišla z Topoľčian. Na turistických chodníkoch  boli ľudia z Nadlíc, Topoľčianok a možno i z iných obcí a miest.
Novoročný výstup na Javorový vrch ako i Trojkráľový výstup zahalený do bieleho zimného šatu boli vynikajúcim štartom do nového roku. V ňom, podobne ako v tých predchádzajúcich, turistické kluby nášho okresu zaiste ponúknu širokej verejnosti možnosti na aktívne využitie voľného času. Príležitostí bude dosť, je len na každom z nás, ako a či ich využije.

                                                         Peter Maťašeje

      m

m

mmm

m

m

m

m