Akcie OKST VU 2023

Aktualizácia 14. júna 2021 • kstvuherce@gmail.com

14. januára. 2023 - Výročná členská schôdza

    Po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou sme sa opäť stretli na 45. výročnej členskej schôdzi. Turisti boli radi, že sa mohli opäť stretnúť v takom hojnom počte a posedieť spolu pri dobrom víne a pagáčikoch. Po privítaní hostí a členov turistického klubu, predseda Jozef Čmiko otvoril v poradí 45. členskú schôdzu. Posledná sa konala ešte v roku 2020, potom bola dvojročná pauza kvôli pandemickým nariadeniam. Správu o činnosti klubu za rok 2022 nám priblížila Vlasta Svrčková, fotkami ju doplnil Juraj Ťapucha a tak sme si zaspomínali aspoň na tých pár akcií, ktoré sa minulý rok podarilo zorganizovať. Následne nás so správou o hospodárení klubu oboznámila Anka Kopálová. Potom nám Marián Kováč prečítal chystaný plán činností na rok 2023, kedy sa má konať spolu 21 spoločných akcií/podujatí. Nasledovala diskusia, počas ktorej sa hneď na začiatku všetkým členom prihovorila pani starostka Lýdia Korcová s prísľubom pokračovania spolupráce s obcou a podporou turistického klubu. Keďže sme sa dlho nestretli, nasledovala voľba výboru KST Veľké Uherce, kde nastali menšie zmeny.
Členmi výboru sú :
Jozef Čmiko - naďalej zvolený za predsedu klubu, Marián Kováč, Vlasta Svrčková, Anna Kopálová, Jozef Toma sa stal už len čestným členom výboru klubu, a tak bol doplnený ďalší člen výboru - Juraj Ťapucha.
Gratulujeme všetkým zvoleným členom výboru. Okrem voľby výboru, nás čakala ešte jedna milá povinnosť. Ako vďaku za každoročnú prípravu a organizáciu hrebeňových túr bol výborom KST obdarovaný Juraj Ťapucha pamätným hrebeňom.
V družnej debate a za sprievodu veselej hudby sme pokračovali až do neskorého večera.

Mária Kováčová