HORY OBJEKTÍVOM 2016

Aktualizácia 6. júla 2017  •  kstvuherce@gmail.com

Hory objektívom 2016

Partneri podujatia Hory objektívom

  John Deere  - pobočka V. Uherce – p. Teodor Kráľ
Duda šport – p. Zlatica Mikušová
Reklamná agentúra GIGA – p. Katarína Kluková
Salón Vitality – p. Alena Ambrožová
Zmrzlina – p. Karol Sulovský
Oplatkáreň TOMA
Oplatkáreň MEJD
HONEYWELL
Laubr sport – p. Mitaš
Cestovná kancelária MIROTRAVEL – p. Lacko
Potraviny – p. Poperlová
Turistický oddiel HOREC – Partrizánske
Obchodné centrum – p. Bajzík
p. Lavrinec Peter – Skalica
p. Jánová
Pohostinstvo pod Gaštanmi – p. Foltán
Vydavateľstvo DAJAMA