OKST Veľké Uherce

Aktualizácia 14. júna 2021 • kstvuherce@gmail.com

Vitajte na našej internetovej stránke!


OZNAM:
Výbor klubu oznamuje všetkým členom, že členský poplatok treba zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2023 !!!

PRIPRAVUJEME:

-------------------------------------------------------------------

Kalendár podujatí na rok 2023

-------------------------------------------------------------------

Posledné akcie:
14.1.2023 - Výročná členská schôdza
6.1.2023 - Michalov vrch