Súčasnosť

Aktualizácia 22. marca 2018 • kstvuherce@gmail.com

Výbor OKST Veľké Uherce

Predseda: Jozef Čmiko

Podpreseda: Jozef Toma

Hospodár: Anna Kopálová

Člen: Marián Kováč

Člen: Vlasta Svrčková

Najmladší turisti

Najstarší turisti