Akcie OKST VU 2018

Aktualizácia 5. debruára 2019 • kstvuherce@gmail.com

12. 1. 2019 - Výročná členská schôdza       

Nakoľko sa skončil ďalší rok a my sme vstúpili do nového, je tu čas na krátke obzretie sa za našou činnosťou a aktivitami a bilancovať rok 2018, ktorý je už 12 dní minulosťou.      Do kultúrneho domu zavítalo 80 členov z celkového počtu 153 turistov. Po privítaní pani starostky a ostatných hostí, sme otvorili už 43. výročnú schôdzu. Správu o činnosti nám prečítal tak ako po iné roky Jozef Toma a fotkami premietnutými na plátno Máriou Kováčovu sme si zaspomínali na turistické výlety v uplynulom roku. Po oboznámení sa s hospodárením v našom klube sme sa venovali schvaľovaniu kalendára turistických podujatí na rok 2019. Spomenuli sme čo nás čaká, ale i čo treba zlepšiť. Teší nás, že medzi výletmi po Slovensku je zaradená aj ,,jednodňovka“ v Alpách. Po prvý krát sme ocenili turistu, ktorý sa zúčastnil najväčšieho počtu klubových akcií. Podľa Vlastičkinho výpočtu to bol Jaroslav Kováč, a tak sa mohol okrem klubového trička a fľašky povzbudzujúceho nápoja tešiť i zo špeciálne vyrobených papúč s vybramovou podrážkou. Fľaška šampusu sa ušla aj oslávencom, ktorí v uplynulom roku oslávili okrúhlu päťdesiatku a šesťdesiatku.  Schôdzu sme ukončili pri vôni vareného vínka a spevom v sprievode Peťovej harmoniky. A kedy sa stretneme najbližšie? Čaká nás maškarný na Brezovej už v sobotu 9. februára. Na záver sa Vám chcem už len  poďakovať za vernosť k oddielu a za účasť na našich akciách, prajem Vám pevné zdravie a teším sa na spoločné chvíle strávené v prírode.
   

                                                                          Čmiko Jozef