Akcie OKST VU 2018

Aktualizácia 13. februára 2019 • kstvuherce@gmail.com

9. 2. 2019 - Maškarný na Brezovej

Karneval
V piatkové odpoludnie nás Mirič Adamík odviezol do Miertov, a odtiaľ naša skupina v počte troch osôb tiahla hore zasneženou cestou.  Smer – chata na Brezovej.  Dôvod – ďalší ročník karnevalu, ktorý sa konal v sobotu 9.2.2019.
S naloženými batohmi sme pomaly, ale isto postupovali a blížili sa k nášmu cieľu. Z pravej strany v lese to už vyzeralo na jar, no lúka v ľavo spala pod snehom. Cestu nám spríjemnilo slniečko, ktorému sa podarilo predrať z poza mrakov. A tak nás vítali brezovské lúky kúpajúce sa v slnečných lúčoch prikryté zostatkami snehu. Tradičné zvítanie sa s chatou, rozkúrenie, prinesenie vody, narúbanie dreva. Počasie nám stále prialo, neodolali sme preto kávičke v rohu na terase s pekným výhľadom, v tichu  a pokoji.  
V sobotu ráno sme pri raňajkách tipovali počet účastníkov, nakoľko vonku to moc vábne nevyzeralo. Ale všetko dobre dopadlo. Karneval robia hlavne masky a tých bolo tento rok k našej radosti 15. Deti, mladší i tí starší. Jedna krajšia ako druhá. Veď uvidíte na fotkách. Karneval otvoril bubeník v podaní p. Mališku, bez ktorého by to nebolo ono. Po promenáde masiek nasledovalo fotenie, tanečky... Porota sa poradila, vyhodnotila, rozdali sa ceny a sladkosti. Aj to počasie sa nám umúdrilo – ľudia sa bavili, rozprávali, opekali, kto mal chuť tak si dal teplú polievku. Aj o tomto sú takéto stretnutia.
Na záver ešte veľké poďakovanie originálnym maskám, aj všetkým, ktorí tvorili milé publikum a naše masky odmenili potleskom
Teším sa o rok milé masky!


Text: Anka Kopálová, Foto: ŠA

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a