Akcie OKST VU 2024

Aktualizácia 14. júna 2021 • kstvuherce@gmail.com


6. januára. 2024 - Michalov vrch


     6.1. 2024 bolo od rána daždivé počasie, plánovaná vychádzka na Vrchhoru a Michalov vrch bola zrušená, ale dve dvojice turistov nezávisle od seba sa rozhodli v duchu myšlienky „nie je zlé počasie, ale zle oblečený turista,“ ísť do prírody.

     Vytrvalo pršalo, prišli na Vrchhoru, tam pod krásnym prístreškom vybalili čo bolo v ruksakoch a spoločne sa pohostili. Veľmi dobre poslúžil teplý čaj z termosky. Pretože stále pršalo, na Michalov vrch už nešli a neskôr sa dozvedeli, že tam predsa boli turisti z Veľkého Klíža.

     Aj keď počasie neprialo, príroda je vždy krásna.

Účastníci výletu: Darina a Viliam Gubkovci, Ľubica Pavlovčíková, Marián Toman

Text: Darina Gubková