Archív

Aktualizácia 7. júla 2017 • kstvuherce@gmail.com

Turistické podujatia 2015

3. 1. 2015 - Výročná členská schôdza

6. 1. 2015 - Výstup na Michalov vrch   

10. 1. 2015 - Zimný prechod hrebeňom Vtáčnika

17. 1. 2015 - Pochod vďaky SNP Cigeľ

7. 2. 2015 - Maškarný ples a Brezovská 15-ka

21. 3. 2015 - Otvorenie turistickej sezóny

 25. 4. 2015 - Brigáda, čistenie náučného chodníka

9. 5. 2015 - Výstup na Vtáčnik

16. 5. 2015 - Veľkouherecký kotlík

6. 6. 2015 - Hrady Slovenska - Uhrovec

20. 6. 2015 - Nízke Tatry - Ohnište

27. 6. 2015 - Deň Medzihoria - 10. ročník

4. 7. 2015 - Stretnutie na Brezovej

18. 7. 2015 - Nízke Tatry - Salatín

29. 8. 2015 - Cyklotúra

12. - 14. 9. 2015 - Tisovec, Muránska planina

26. 9. 2015 - Brigáda na Brezovej

 10. 10. 2015 - Jaskyne Mojtínskeho krasu

24. 10. 2015 - Stretnutie na Brezovej

  7. 11. 2015 - Turistická zábava

 20. - 21. 11. 2015 - Hory objektívom

5. 12. 2015 - Záver turistickej sezóny

26. 12. 2015 - Chodníkmi B. Ulbrichta

31. 12. 2015 - Silvestrovská zábava

9. 1. 2016 - Výročná členská schôdza