OKST Veľké Uherce

Aktualizácia 14. júna 2021 • kstvuherce@gmail.com

Vitajte na našej internetovej stránke!


PRIPRAVUJEME:


-------------------------------------------------------------------

Kalendár podujatí na rok 2023

-------------------------------------------------------------------

Posledné akcie:
18.3.2023 - Zahájenie turistickej sezóny
14.1.2023 - Výročná členská schôdza
6.1.2023 - Michalov vrch