OKST Veľké Uherce

Aktualizácia 28. februára 2019 • kstvuherce@gmail.com

Vitajte na našej sieťovej stránke!

Pripravujeme :

16. 3. 2019 - Otvorenie turistickej sezóny

o

-------------------------------------------------------------------

Kalendár podujatí na rok 2019

-------------------------------------------------------------------

Posledné akcie: