Archív

Aktualizácia 9. júla 2017 • kstvuherce@gmail.com

Turistické podujatia 2014

5. 1. 2014 - Výročná členská schôdza

(výbor KST)

6. 1. 2014 - Výstup na Michalov vrch

 

  11. 1. 2014 - Zimný prechod hrebeňom Vtáčnika

(Jozef Toma)

18. 1. 2014 - Pochod vďaky SNP Cigeľ

   (Jozef Toma)

8. 2. 2014 - Maškarný na Brezovej

  (Anka Kopálová)

Brezovská 15-ka

  (Jozef Kováč)

22. 3. 2014 - Otvorenie turistickej sezóny

  (výbor KST)

29. 3. 2014 - Turistická sobota ku Dňu Zeme

  (výbor KST)

26. 4. 2014 - Stretnutie na Brezovej

 (Peter Repa)

8. 5. 2014 - Endorfun Trail - deň víťazstva

10. 5. 2014 - Výstup na Vtáčnik

 (Štefan Adamík)

21. 6. 2014 - Hrady Slovenska - Čachtice - Bradlo

 (Pavol Toma)

5. 7. 2014 - Brigáda na Brezovej

 (Štefan Adamík)

19. 7. 2014 - Cyklotúra

(Dušan Haluška)

2. - 9. 8. 2014 - Dachstein

 (MKT Prievidza)

12. - 13. - 14. 9. 2014 - NP České Švýcarsko

 (výbor KST)

21. 9. 2014 - Stretnutie na Brezovej

 (Eva Halušková)

28. 9. 2014 - Memoriál Antona Dobeša

 (výbor KST)

11. 10. 2014 - Jaskyne v Súľovských skalách

 (Jozef Čmiko)

18. 10. 2014 - Stretnutie na Brezovej

 (Vlasta Svrčková)

25. 10. 2014 - Rysy

8. 11. 2014 - Turistický ples

 (výbor KST)

21. 11. 2014 - Večerný beh Veľkými Uhercami

 (výbor KST)

21. - 22. 11. 2014 - Hory objektívom

 (výbor KST)

6. 12. 2014 - Záver turistickej sezóny

 (výbor KST)

26. 12. 2014 - Chodníkmi B. Ulbrichta

 (Anton Krištien)

28. 12. 2014 - Vianočný volejbalový turnaj

 (Dušan Haluška)